ΤΟ BUNKAI

bunkai--2-Bunkai (分解), το οποίο ουσιαστικά σημαίνει «ανάλυση» ή «αποσυναρμολόγηση», είναι ένας όρος των Ιαπωνικών μαχητικών τεχνών στην αναφορά της ανάλυσης των kata και στη εξαγωγή μαχητικών τεχνικών από τις κινήσεις μίας «φόρμας» (kata). Η εξαγωγή αυτών των μαχητικών τεχνικών αποκαλείται Oyo.

Το Bunkai ενός μαθητή συνήθως γίνεται σε συνεργασία με έναν συμμαθητή ή με μία ομάδα συμμαθητών που εκτελούν προκαθορισμένες επιθέσεις και ο μαθητής ο οποίος εκτελεί το kata ανταποκρίνεται με άμυνες, αντεπιθέσεις ή άλλες ενέργειες, βασισμένες σε ένα τμήμα του kata. Αυτό επιτρέπει στον μαθητή να κατανοήσει τι προσπαθούν να επιτύχουν οι κινήσεις του kata. Μπορεί επίσης να επιδείξει πώς να βελτιώσει τις τεχνικές του προσαρμόζοντας τις αποστάσεις και τους χρόνους ανταπόκρισης σε σχέση με τον αντίπαλο ή αντιπάλους του καθώς και να υιοθετήσει μία τεχνική που να βασίζεται στο μέγεθος του αντιπάλου του.

Ορισμένα kata έχουν ένα άλλο επίπεδο εφαρμογής όπου διδάσκεται με την χρήση ενός Oyo Bunkai, μία εφαρμογή του kata με μορφές άλλες από το στάνταρ bunkai. Διαφορετικοί συμμετέχοντες θα διδαχθούν ή θα ανακαλύψουν εναλλακτικές χρήσεις, μα το bunkai, όπως και το kata, ποικίλη καθώς βασίζεται στο στυλ της μαχητικής τέχνης και στον δάσκαλο.

Μία συγκεκριμένη στάση ή κίνηση ενός kata μπορεί να σπάσει από μερικές έως και δεκάδες χρήσεις και η ίδια ακολουθία κινήσεων ενός kata ορισμένες φορές μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους ως επακόλουθο σε πολλά bunkai. Οι μαθητές χρειάζονται ενθάρρυνση προκειμένου να θεωρούν κάθε κίνηση και τεχνική σε ένα kata ως απάντηση σε πολλαπλές πιθανές επιθέσεις. Για παράδειγμα: η χρήση μιας συγκεκριμένης κίνησης ως απάντηση μίας κλωτσιάς, μίας γροθιάς ή και διαφορετικών μορφών λαβής από τον αντίπαλο. Μέσα από την ανάλυση της κίνησης και την εξάσκηση της σε διαφορετικά σενάρια χρήσης, ο μαθητής μπορεί να «ξεκλειδώσει» νέες τεχνικές και να επεκτείνει την κατανόηση των υπάρχοντών. Ορισμένες πολεμικές τέχνες απαιτούν από τον μαθητή να εκτελέσει bunkai για προαγωγή βαθμίδας.

Comments are closed.